Tytuł artykułu: Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego

Autorzy: BARTOSZEK, K.

Słowa kluczowe: rzepak ozimy, wskaźniki wegetacyjne, teledetekcja satelitarna, MODIS

Streszczenie: W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania teledetekcji satelitarnej do monitorowania wegetacji rzepaku ozimego na przykładzie dwóch wybranych punktów z obszaru Lubelszczyzny. Do badań wykorzystano pięć wskaźników wegetacyjnych (NDVI, EVI, LAI, fPAR i GPP), których wartości pochodziły z pomiarów wykonywanych w okresie 2000–2012 przez satelitę środowiskowego Terra. Z kolei dane dotyczące wysokości roślin rzepaku przed zimą i dat początku kwitnienia tej rośliny odnosiły się do dwóch obszarów (w rejonie Bezka i Ciciboru Dużego), na których znajdowały się pola doświadczalne Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Uzyskane wyniki wykazały możliwość wykorzystania danych satelitarnych do prognozowania ze znaczną dokładnością obu analizowanych cech rzepaku ozimego. Ponadto na podstawie wskaźników wegetacyjnych stwierdzono, że wzrost i rozwój tej rośliny w znacznym stopniu zależał od przebiegu warunków atmosferycznych.

Cytowanie w stylu APA: Bartoszek, K. (2014). Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (2), 150-160.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bartoszek, 2014), następne powołania: (Bartoszek, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Bartoszek, Krzysztof. "Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 64 ser., vol. 23, nr 2, (2014): 150-160.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bartoszek 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bartoszek_2014_PNIKS, author={Bartoszek, Krzysztof}, title={Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN64/A5/art5.pdf}, year={2014}, volume={23 (2)}, number={64}, pages={150-160}}

Pełny tekst PDF


Go Back